”Shout All Over God’s Heaven” Martins messe bygget over negro spirituals fra 2004 skal framføres i Raufoss Kirke søndag 29. mars kl 18 av Kor-90 og Østre Toten Storband. Messen er omarrangert for storband og kor av Martin og dette blir første gang den framføres i storbandversjon. Martin dirigerer konserten.