Porsgrunn Frikirkes kor i samarbeid med Rønningen Folkehøgskole arrangerer korseminar med Martin Alfsen i Porsgrunn Frikirke helgen 2 -4 november. Interesserte deltagere kan henvende seg til Porsgrunn Frikirkes kor v/ Karin Apesland på e-mail:fa.a@online.no