De komplette arrangementene slik de framføres på Reflex nye album er nå tilgjengelige på noter. Notene kan bestilles på mail fra: martin@martinalfsen.no
Ved bestilling sendes notene som pdf filer sammen med en e-faktura.
Priser:
Alle 11 sanger kr 250,- inkl. kopieringslisens for ett kor
Enkeltsanger m/kopieringslisens for ett kor: kr 100,-
Singback/instrumentalbakgrunner som lydfiler:
Alle 11 sanger kr 250,-
Enkeltsanger: kr 100,-