Martin og The YMCA Oslo Community Choir reiser til Los Angeles i slutten av mai. Koret skal blant annet opptre i New Christ Memorial Church der Sandra Crouch er seniorpastor.