Martin leder framføringen av “The Young and Soulful Messiah” i Oslo Konserthus søndag 17. mars 2013.
Se Facebook eller hjemmesiden til Oslo Konserthus for mer informasjon.