Framførelser av “Stjerneskinn”:

Fredag 27.11 Trefoldighetskirken, Oslo kl 20 med Oslo Community Choir og Hege Saugstad, Sindre Dybvannsvik og Madeleine Ossum. Martin dirigerer.

Onsdag 2.12. Østre Fredrikstad Kirke, Gamlebyen, Fredrikstad kl 19 med Fredrikstad Community Gospel Choir og Hege Saugstad, Sindre Dybvannsvik og Madeleine Ossum. Martin dirigerer.

Torsdag 2.12 Immanuels Kirke, Halden kl 19 med Fredrikstad Community Gospel Choir og Hege Saugstad, Sindre Dybvannsvik og Madeleine Ossum. Martin dirigerer. Armygospel blir med som gjestekor.

Søndag 6.12 Domkirken, Kristiansand kl 11 med Oslo Community Choir og Hege Saugstad, Sindre Dybvannsvik og Madeleine Ossum. Martin dirigerer. Biskop Stein Reinertsen er liturg.

Billetter til alle framførelser unntatt høymessen i Kristiansand på www.billettservice.no tlf 815 33133.