Fredag 27.11 kl 20, Trefoldighetskirken, Oslo med The YMCA Oslo Community Choir. Solister: Hege Saugstad, Sindre Dybvikstrand og Madeleine Ossum, dir: Martin Alfsen

Onsdag 02.12. kl 19, Østre Fredrikstad kirke med Fredrikstad Community Gospel Choir. Solister: Hege Saugstad, Sindre Dybvikstrand og Madeleine Ossum, dir: Martin Alfsen

Torsdag 03.12 kl 19, Immanuels kirke, Halden med Fredrikstad Community Gospel Choir. Solister: Hege Saugstad, Sindre Dybvikstrand og Madeleine Ossum, dir: Martin Alfsen. Gjestekor: Armygospel

Søndag 06.12 kl 11 Domkirken, Kristiansand med The YMCA Oslo Community Choir. Solister: Hege Saugstad, Sindre Dybvikstrand og Madeleine Ossum, dir: Martin Alfsen. Liturg: Biskop Stein Reinertsen.

Bill. til alle konserter unntatt høymessen i Kristiansand på: www.billettservice.no tlf 815 33133