Reflex og The YMCA Oslo Community Choir spiller inn Martins nye adventsmesse “Stjerneskinn” i løpet av sommeren 2015. Solister blir Hege Saugstad og Sindre Dybvikstrand. Det blir konserter i hele Sør Norge i adventstiden.