gospelsangbokaFor kor (SATB), solister, piano/komp.
175 sanger samlet og redigert av Martin. Noen av de aller mest kjente gospelsangene fra Thomas Dorsey til Crouch, Winans og Kirk Franklin. Her er også mye Skandinavisk repertoar, bl.a. av Tore W. Aas og Martin.

Boka kan bestilles fra Musikkvarehuset.no NMO12118