bedehus2For kor (SATB), solister, piano/komp.
O store Gud, Milde Jesus, Ungdommens frelser, Hvilken venn vi har i Jesus, Ingen er så trygg i fare, Si kjenner du det skjønne Jesunavnet, Hvi skulle jeg sørge, Bred dina vida vingar, Den himmelske lovsang, Ved Jesu føter ei stille stund, Just som jeg er, Guds kjærleik er, Han er min sang og min glede, Den dag du gav oss.
Arrangementer av Martin Alfsen

Notehefte kan bestilles fra Norsk Musikforlag
CD-en kan bestiller fra Master Music