bedehus1

For kor (SATB), solister, piano/komp.
Navnet Jesus blekner aldri, Som en herlig guddomskilde, Jesus, det eneste, Løftene kan ikke svikte, O hur saligt att få vandra, På en høyde langt borte, Jeg har vandret med Jesus, Kom som du er, Han tek ikkje glansen av livet, En underfull frelser, Alle burde kjenne til, Har du regnet med alt, Å, gjør min sjel ren som nyfallen sne, Snart gryr en lys og evig morgen
Arrangementer av Martin Alfsen

Notehefte kan bestilles fra Norsk Musikforlag
CD-en kan bestiller fra Master Music