til_dinFor kor (SATB), solister, piano/komp.
Lovsyng vår Gud, He gave me sunshine, Det er ditt ord, Tell me, Vi vil synge til din ære, Nobody loves me like you, Du ville være der, Gjør mitt liv til en sang, Vi är ett folk, Walk in the light
Tekster, melodier og arr: Alfsen, Smallwood, Utbult

Utsolgt fra forlaget. Kontakt MA Productions – GMN 901